Add

Đồng chí: Lê Quý Vương


Sinh năm: 1956


Quê quán: Tây Cốc, Đoan Hùng, Phú Thọ


Chức vụ: Thứ Trưởng (2010 - nay)

 • Lê Quý Vương

  Edit Category Delete" style="margin:8px;"> Edit Category
 • Bùi Văn Nam

  Edit Category Delete" style="margin:8px;"> Edit Category
 • Nguyễn Văn Thành

  Edit Category Delete" style="margin:8px;"> Edit Category
 • Phạm Dũng

  Edit Category Delete" style="margin:8px;"> Edit Category
 • Bùi Văn Thành

  Edit Category Delete" style="margin:8px;"> Edit Category
 • Nguyễn Văn Sơn

  Edit Category Delete" style="margin:8px;"> Edit Category
 • Lê Quốc Thân

  Edit Category Delete" style="margin:8px;"> Edit Category
 • Phan Trọng Tuệ

  Edit Category Delete" style="margin:8px;"> Edit Category
 • Ngô Ngọc Du

  Edit Category Delete" style="margin:8px;"> Edit Category

Trang chủ

Thông báo

Tin tức và sự kiện

Lịch tuần

Tuyển sinh

Đào tạo

Các khoa

Sinh viên

Đào tạo trực tuyến

Dành cho người học

Nghiên cứu khoa học

Thư viện điện tử

Thư điện tử

Office365

Giới thiệu

Liên hệ

Trang actvn.edu.vn

Về đầu trang