Add Edit Category
Với những đóng góp to lớn đối với việc phổ biến văn hoá, khoa học, giáo dục, kinh tế của nhà nước, TVQG đã được Đảng và Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý.
Đây là những phần thưởng quý báu ghi nhận những thành tựu đạt được trong quá trình 95 năm xây dựng và phát triển của các thế hệ người công tác thư viện tại TVQG.
  • Huân chương Độc lập
hc doc lap 1 hc doc lap 2  hc doc lap 3
HCĐL Hạng Nhất - 2012  HCĐL Hạng Hai- 2007  HCĐL Hạng Ba - 2002
  •   Huân chương Lao động
    
 HCLĐ Hạng Nhất   HCLĐ Hạng Nhì   HCLĐ Hạng Ba
 

Trang chủ

Thông báo

Tin tức và sự kiện

Lịch tuần

Tuyển sinh

Đào tạo

Các khoa

Sinh viên

Đào tạo trực tuyến

Dành cho người học

Nghiên cứu khoa học

Thư viện điện tử

Thư điện tử

Office365

Giới thiệu

Liên hệ

Trang actvn.edu.vn

Về đầu trang