Phân hiệu Học viện Kỹ thuật mật mã tại TP. Hồ Chí Minh tuyển sinh năm 2021

Phân hiệu Học viện Kỹ thuật mật mã tại TP. Hồ Chí Minh tuyển sinh năm 2021

Theo PGS.TS Lương Thế Dũng, Phó Giám đốc Học viện phụ trách Phân hiệu, cùng với các nhiệm vụ của Phân hiệu, thì công tác tuyển sinh đào tạo ngành Công nghệ thông tin và ngành An toàn thông tin tại Phân hiệu là một nhiệm vụ góp phần tăng cường nhân lực chất lượng cho phát triển kinh tế - xã hội khu vực phía Nam.

Trang chủ

Thông báo

Tin tức và sự kiện

Lịch tuần

Tuyển sinh

Đào tạo

Các khoa

Sinh viên

Đào tạo trực tuyến

Dành cho người học

Nghiên cứu khoa học

Thư viện điện tử

Thư điện tử

Office365

Giới thiệu

Liên hệ

Trang actvn.edu.vn

Về đầu trang