• Hôm nay 22/06/2024

Kế hoạch tổ chức thực hiện đồ án tốt nghiệp cho sinh viên ngành An toàn thông tin thuộc Khóa AT15 (Đợt 2, năm 2023) và Khóa AT16 (Đợt 1, năm 2023)

2/6/2024 12:44:00 AM | THÔNG BÁO

Trang chủ

Thông báo

Tin tức và sự kiện

Lịch tuần

Tuyển sinh

Đào tạo

Các khoa

Sinh viên

Đào tạo trực tuyến

Dành cho người học

Nghiên cứu khoa học

Thư viện điện tử

Thư điện tử

Office365

Giới thiệu

Liên hệ

Trang actvn.edu.vn

Về đầu trang