Phân hiệu Học viện Kỹ thuật mật mã tại TP. Hồ Chí Minh thông báo điểm chuẩn và danh sách thí sinh trúng tuyển đại học năm 2022

Phân hiệu Học viện Kỹ thuật mật mã tại TP. Hồ Chí Minh thông báo điểm chuẩn và danh sách thí sinh trúng tuyển đại học năm 2022

Phân hiệu Học viện Kỹ thuật mật mã tại TP. Hồ Chí Minh thông báo điểm chuẩn và danh sách thí sinh trúng tuyển đại học năm 2022 như sau:

Trang chủ

Thông báo

Tin tức và sự kiện

Lịch tuần

Tuyển sinh

Đào tạo

Các khoa

Sinh viên

Đào tạo trực tuyến

Dành cho người học

Nghiên cứu khoa học

Thư viện điện tử

Thư điện tử

Office365

Giới thiệu

Liên hệ

Trang actvn.edu.vn

Về đầu trang