Add

Đồng chí: NGUYỄN THANH NAM


Sinh năm: 1958


Quê quán: Tân Hưng, Cái Nước, Cà Mau


Chức vụ: Phó Tổng cục Trưởng 8/2013; Phụ trách Tổng cục 02/2017

 • NGUYỄN THANH NAM

  Edit Category Delete" style="margin:8px;"> Edit Category
 • NGUYỄN QUANG CHỮ

  Edit Category Delete" style="margin:8px;"> Edit Category
 • NGUYỄN XUÂN MƯỜI

  Edit Category Delete" style="margin:8px;"> Edit Category
 • LÊ VĂN ĐỆ

  Edit Category Delete" style="margin:8px;"> Edit Category
 • TRƯƠNG GIANG LONG

  Edit Category Delete" style="margin:8px;"> Edit Category
 • ĐỖ NGỌC CẨN

  Edit Category Delete" style="margin:8px;"> Edit Category
 • MAI VĂN HÀ

  Edit Category Delete" style="margin:8px;"> Edit Category
 • BÙI MINH GIÁM

  Edit Category Delete" style="margin:8px;"> Edit Category
 • NGUYỄN HẢI TRUNG

  Edit Category Delete" style="margin:8px;"> Edit Category

Trang chủ

Thông báo

Tin tức và sự kiện

Lịch tuần

Tuyển sinh

Đào tạo

Các khoa

Sinh viên

Đào tạo trực tuyến

Dành cho người học

Nghiên cứu khoa học

Thư viện điện tử

Thư điện tử

Office365

Giới thiệu

Liên hệ

Trang actvn.edu.vn

Về đầu trang